Kwalifikacje

 

Szanowni Państwo,

Od wielu lat zawodowo zajmuję się terapią dzieci i młodzieży oraz współpracą z ich rodzicami. W mojej pracy bardzo dużą uwagę przywiązuję do bezpośredniego kontaktu z pacjentami. Nie wyobrażam sobie terapii przez Internet, telefon czy inne medium technologiczne chociaż wykorzystuję je na co dzień. Z mojego doświadczenia wynika, iż najważniejszym elementem terapii jest spotkanie człowieka z człowiekiem zarówno tym małym – „dzieckiem”, jak tym dużym – rodzicem, opiekunem. Spotkanie człowiek – człowiek według mnie, to nawiązanie kontaktu w oparciu o sposób mówienia, tembr głosu, sposób formułowania myśli, ale też mimikę twarzy, gesty, oraz spojrzenie, nawiązywanie kontaktu wzrokowego.

Całkiem naturalne jest, że rodzic chce wiedzieć komu powierza swoje dziecko i dlatego zamieszczam poniżej szereg informacji dotyczących mojego wykształcenia i kwalifikacji.

Oryginały dokumentów dostępne są w gabinecie na prośbę zainteresowanych pacjentów. Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich zakładkach poniżej lub podczas osobistego kontaktu, do którego gorąco zachęcam.

Beata Brożek-Szczypek


Posiadane wykształcenie oraz wieloletnia praktyka zawodowa wzbogacana szkoleniami zaowocowały szeregiem umiejętności praktycznych, z których najważniejsze dla mnie są:

 • Certyfikat Zawodowy Logopedy przyznany przez Polski Związek logopedów
 • Certyfikat terapeuty metody A. Tomatisa
 • Certyfikat terapeuty metody Warnke
 • Certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych Impuls – System
 • Certyfikat terapeuty w zakresie Monachijskiej funkcjonalnej diagnozy i terapii
 • Znajomość języka migowego oraz innych alternatywnych sposobów komunikacji np. Bliss

Moje wykształcenie zawodowe jest potwierdzone dyplomami następujących uczelni:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – 5 letnie studia magisterskie
  Kierunek: Pedagogika Specjalna
  Specjalność : Surdopedagogika – rewalidacja głuchych i niedosłyszących
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – 3 letnie studia licencjackie
  Kierunek: Logopedia
 • Akademia Humanistyczno Techniczna W Bielsku-Białej – 3 semestralne studia podyplomowe:
  Specjalność: Neurologopedia
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – 3 semestralne studia podyplomowe
  Specjalność: Korekcja Wad Postawy

Poniżej zastawiono najważniejsze szkolenia specjalistyczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami:

 • Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego- leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy
 • Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i dorosłych
 • Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Dyzartria – prawdy i mity
 • Koncepcja Bobath – podstawy teoretyczne
 • Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno- terapeutyczne w świetle Koncepcji NDT- Bobath SLT
 • Warsztaty Matematyczne oparte na metodzie Marii Montessori
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia

Gabinet LOGO Terapia i Technika w trakcie swojej działalności współpracował z różnego typu instytucjami edukacyjnymi dla zapewnienia jak najszerszej liczbie pacjentów możliwości dostępu do badań i terapii. Wspólne przedsięwzięcia realizowane były podczas różnego typu imprez integracyjnych i zajęć specjalnych. A oto najważniejsze instytucje z którymi udało nam się nawiązać współpracę:

 • Stowarzyszenie Galicyjski Pakt samorządowy „KOMPAS”
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce
 • Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce
 • Nowohucka Biblioteka publiczna w Krakowie Filia 6 oś. Na Stoku