Terapia metodą Tomatisa

 

Jak działa elektroniczne ucho

 

 

Elektroniczne ucho

Terapia metodą Tomatisa to trening słuchowy, w którym poprzez specjalne oddziaływanie na narząd słuchu modyfikujemy trwale sposób słyszenia.

Tym samym działamy pobudzająco na różne obszary kory mózgowej, przygotowując mózg do nowego, pożądanego rodzaju aktywności.

Trening słuchowy w tej terapii polega na systematycznym odsłuchiwaniu zaplanowanego stosownie do diagnozy programu muzycznego.

W większości jest to materiał wstępnie przetworzony, tzn. np. wstępnie przefiltrowany, wzbogacony w pewne pasma częstotliwości lub skondensowany. Dalszej obróbki materiału muzycznego dokonujemy – zgodnie z potrzebami zaplanowanej terapii – przy pomocy tzw. „elektronicznego ucha”.

W czasie terapii ucho jest poddawane swoistej „mikrogimnastyce”, która pozwala „otworzyć” ucho na niedostępne dotąd zakresy częstotliwości. Dzieje się to m.in. poprzez rozdzielanie złożonego dźwięku na niskie (ciemne) i wysokie (jasne) częstotliwości.

Przy niskich częstotliwościach błona bębenkowa osiąga stan odprężenia (jest minimalnie napięta). Natomiast przy wysokich częstotliwościach jest mocno napięta. Plastyczność tj. umiejętność szybkiego przechodzenia od stanu relaksacji do stanu napięcia poprawia sposób słuchania.

Dzięki możliwości odbierania dźwięku najpierw drogą kostną (pozwalają na to specjalne słuchawki) przygotowujemy do bardziej precyzyjnego odbioru dźwięku drogą powietrzną. Obrazowo ujmując nastawiamy się na słuchanie, przygotowujemy się do słuchania czyli kształtujemy uwagę słuchową. Wyprzedzenie odbioru dźwięku drogą kostną (przed powietrzną) daje możliwość lepszej analizy dźwięku, a to z kolei poprawia napięcie błony bębenkowej co w rezultacie poprawienie przewodzenia drogą powietrzną.

Odpowiednia obróbka dźwięku podczas terapii pozwala na pracę nad zniesieniem zaburzeń odbioru częstotliwości określonych w badaniu diagnostycznym. Pozwala także poprzez odpowiednio dobrany i zmodyfikowany dźwięk pozytywnie wpływać na koordynację ruchową (poprawa m.in. zręczności, ładniejsze i bardziej czytelne pismo, zniesienie problemów z rozróżnianiem stron ciała lewa-prawa).

Warto zaznaczyć, że podczas całej terapii trwa lateralizacja słuchania tj. poprawianie „prawousznego słuchania”.

 

Przebieg terapii