Terapia metodą Tomatisa

 

Badania diagnostyczne

 

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej są tak różnorodne, jest ich tak wiele i dotyczą tak rozległego obszaru, że samo stwierdzenie ich występowania u dziecka wyłącznie na podstawie obserwacji nie wystarcza do tego, by podjąć terapię. Przyczyny niektórych objawów mogą być zupełnie inne.

Weryfikujemy to przy pomocy badania. Jeśli u dziecka stwierdzamy objawy omówione wyżej i badanie potwierdzi występowanie u niego zaburzeń uwagi słuchowej bądź zaburzeń lateralizacji słuchowej, wówczas zastosowanie terapii metodą Tomatisa będzie zasadne i pożądane. Badania diagnostyczne obejmują:

 

Audiometr

Audiometr

1. Wywiad
2. Test uwagi słuchowej
3. Test lateralizacji słuchowej
4. Testy lateralizacji ręki, nogi, oka
5. Badanie audiometryczne słuchu
6. Badanie foniatryczne
7. Opinia logopedyczna
8. Ocena pedagogiczna
9. Ocena psychologiczna i inne.

 

 

 

 

 

Jak działa elektroniczne ucho?