Terapia metodą Tomatisa

 

Efekty terapii

 

Do najczęściej obserwowanych efektów działania terapii należą:

 1. poprawa artykulacji i przyspieszenie rozwoju opóźnionej mowy
 2. znaczne skrócenie długotrwałej terapii logopedycznej
 3. lepsze rozumienie poleceń i przekazywanych treści
 4. pojawienie się potrzeby kontaktu werbalnego
 5. poprawa kontaktu wzrokowego
 6. większa gotowość do podejmowania nowych rodzajów działania
 7. większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach i innych zajęciach
 8. lepsza koncentracja i mniejsza męczliwość
 9. większa pewność siebie i otwarcie się na kontakt z innymi
 10. poprawa koordynacji ruchowej
 11. poprawa w zakresie motoryki małej i dużej
 12. lepsza orientacja w przestrzeni.

Opinie rodziców na temat terapii można przeczytać na stronie: Opinie rodziców

 

Opracowanie na podstawie materiałów szkoleniowych
i artykułów dostępnych w sieci internetowej.
mgr Beata Brożek-Szczypek