Terapia metodą Tomatisa

 

Efekty terapii

 

Do najczęściej obserwowanych efektów działania terapii należą:

  1. poprawa artykulacji i przyspieszenie rozwoju opóźnionej mowy
  2. znaczne skrócenie długotrwałej terapii logopedycznej
  3. lepsze rozumienie poleceń i przekazywanych treści
  4. pojawienie się potrzeby kontaktu werbalnego
  5. poprawa kontaktu wzrokowego
  6. większa gotowość do podejmowania nowych rodzajów działania
  7. większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach i innych zajęciach
  8. lepsza koncentracja i mniejsza męczliwość
  9. większa pewność siebie i otwarcie się na kontakt z innymi
  10. poprawa koordynacji ruchowej
  11. poprawa w zakresie motoryki małej i dużej
  12. lepsza orientacja w przestrzeni.

Opinie rodziców na temat terapii można przeczytać na stronie: Opinie rodziców

 

Opracowanie na podstawie materiałów szkoleniowych
i artykułów dostępnych w sieci internetowej.
mgr Beata Brożek-Szczypek