Neurologopedia

 

Jedną ze specjalizacji, jaką posiadam jest neurologopedia. Neurologopedia jest specjalizacją w logopedii, która zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w u dzieci, jak i dorosłych. Jeżeli chodzi o dzieci, neurologopeda zajmuje się nimi już od urodzenia, bowiem na wielu oddziałach zajmujących się opieką nad matką i noworodkiem specjalista ten, dokonuje oceny odruchów fizjologicznych, bada stan aparatu artykulacyjnego m.in. stan wędzidełka podjęzykowego, dokonuje oceny napięcia mięśni mimicznych i mięśni języka.

 

Które dzieci winny niezwłocznie przyjść na konsultacje neurologopedyczną?

 • Wszystkie dzieci, które powyżej drugiego roku nie mówią wcale, mówią pojedyncze wyrazy lub mówią tak, iż otoczenie ich nie rozumie.
 • Dzieci, które od urodzenia mają kłopot z jedzeniem, odmawiają pokarmów o określonej konsystencji, mają problemy z odgryzaniem, gryzieniem żuciem i połykaniem.
 • Dzieci, które unikają spożywania twardych pokarmów zmuszając rodzica do podawania zmiksowanych, papkowatych pokarmów.
 • Dzieci nadmiernie śliniące się i nieradzące sobie z nadmiernie wydzielającą się śliną
 • Dzieci z grupy ryzyka urodzone z ciąży o nieprawidłowym przebiegu oraz z trudnościami okołoporodowymi
 • Dzieci przebywające długi okres w inkubatorze
 • Dzieci karmione sondą
 • Dzieci urodzone przed terminem
 • Dzieci, których stwierdzono zaburzenia neurologiczne bądź zespół genetyczny

 

Podczas diagnostycznej wizyty przypadku dzieci.

 • Zbadam aparat artykulacyjny pod względem morfologicznym i funkcjonalnym
 • Dokonam oceny odruchowych reakcji oralnych i sprawdzę, na jakim są etapie dojrzewania
 • Zbadam też sposób oddychania oraz napięcie mięśniowe okolicy oralnej
 • Sprawdzę umiejętność odgryzania, gryzienie, żucia, i połykania
 • U niemowląt, dokonam oceny umiejętności prelingwalnych koniecznych do prawidłowego rozwoju mowy
 • U starszych dzieci zbadam mowę bierną i czynną oraz kompetencje językowe, komunikacyjne oraz funkcje poznawcze.

 

 

Przygotowanie do pierwszej wizyty neurologopedycznej, gdy pacjentem jest dziecko.

Proszę o zebranie informacji i przygotowanie , pisemnej notatki w, które proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jak przebiegała ciąża?
 2. Jakie leki były przyjmowane przez matkę?
 3. Jak przebiegał poród?
 4. Czy dziecko urodziło się o czasie?
 5. Czy po urodzeniu dziecko krzyczało?
 6. Ile punktów uzyskało w skali Apgar?
 7. Czy przebywało w inkubatorze, jak długo i z jakiego powodu?
 8. Kiedy dziecko zaczęło podnosić główkę, siadać, chodzić?
 9. Czy głużyło, gaworzyło, kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze słowa?
 10. W jaki sposób wyraża swoje potrzeby?
 11. W jaki sposób komunikuje się z otoczeniem?
 12. Czy krzyczy, płacze, czy pokazuje gestem?
 13. Czy ma swoje specyficzne sposoby przekazywania informacji?
 14. Jak dziecko jest karmione?
 15. Jakie pokarmy są w diecie dziecka, które pokarmy dziecko preferuje?
 16. Jakich pokarmów dziecko stanowczo odmawia?
 17. Czy i jak długo było karmione piersią?
 18. Jak jest karmione obecnie butelka, czy je samo?

Proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną w przypadku dzieci będących pod opieką specjalistyczną lub konsultowanych u gastroenterologa, neurochirurga, audiologa foniatry, genetyka laryngologa i innych.

 

 

Zajmuję się także neurologopedyczną terapią osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi w tym po udarach oraz innych urazach mózgu np. w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Podczas wizyty diagnostycznej osoby dorosłej badam:

 • mowę spontaniczną
 • umiejętności nazywania, powtarzania, czytania i pisania
 • rozumienie mowy

Przygotowanie do pierwszej wizyty neurologopedycznej, gdy pacjentem jest osoba dorosła.

Dorosły pacjent przychodzi na konsultacje pod opieką osoby, z którą spędza najwięcej czasu. Opiekun proszony jest o przyniesienie karty informacyjnej ze szpitala, oraz o zebranie informacji odpowiadających na następujące pytania i przygotowanie krótkiej pisemnej notatki.

 1. Czym zajmował się podopieczny przed wypadkiem /udarem?
 2. Czy jest lub był leczony z jakiegoś powodu?
 3. Jakie zażywa leki?
 4. Co najbardziej lubi robić?
 5. Jak obecnie wygląda sposób komunikowania się podopiecznego?