Terapia metodą Tomatisa

 

Komu można pomóc?

Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi:

 

1. zaburzenia mowy, (m.in. jąkanie, opóźnienie rozwoju mowy)
2. zaburzenia głosu
3. dysleksję
4. zaburzenia koncentracji
5. autyzm
6. zespół ADHD
7. problemy szkolne

 

 

 

Metodę wykorzystuje się również m.in. w walce ze stresem i w nauce języków obcych. Z badań Tomatisa wynika, że przyczyną wielu spośród wymienionych zaburzeń (przyczyną współwystępującą, a czasami jedyną) mogą być zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Te zaś przy pomocy opracowanej przez niego metody można skutecznie usuwać, przynajmniej minimalizować. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na terapię metodą Tomatisa jest występowanie u niego objawów zaburzenia uwagi słuchowej potwierdzonych wynikami badania. Warto więc wiedzieć, jakie są przyczyny i objawy zaburzenia uwagi słuchowej.

 

Przyczyny zaburzeń uwagi:

– powikłania w okresie ciąży i w okresie okołoporodowym
– opóźnienie rozwoju psychoruchowego
– opóźnienie rozwoju mowy
– nawracające zapalenia uszu
– adopcja, wczesne oddzielenie od matki, rozłąka z rodzicami
– wszelkie traumatyczne przeżycia, wszelkie urazy emocjonalne na każdym etapie rozwoju.

 

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej

1. Objawy związane ze słuchaniem receptywnym, (tego, co dociera z zewnątrz)

 • nadwrażliwość na dźwięki
 • zaburzenia koncentracji
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • błędna interpretacja pytań i poleceń
 • konieczność częstego powtarzania poleceń i nieumiejętność spełniania poleceń wieloczłonowych

2. Objawy związane ze słuchaniem ekspresyjnym (kontrola własnych wypowiedzi)

 • monotonne wypowiedzi
 • problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi
 • ubogie słownictwo, nadużywanie stereotypów
 • mylenie liter lub odwracanie ich kolejności
 • słabe rozumienie tekstu czytanego
 • problemy z czytaniem na głos
  Słuchawki

  Specjalne słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym wykorzystywane podczas terapii

 • problemy z głosowaniem
 • nieumiejętność czystego śpiewania

3. Zaburzenia uwagi i lateralizacji słuchowej w obrębie funkcji motorycznych

 • brak poczucia rytmu
 • niewyraźne pismo
 • mylenie strony prawej i lewej
 • problemy z organizacją i strukturą ruchu
 • mieszana dominacja

4. Objawy w zakresie poziomu energii

 • męczliwość
 • trudności z porannym wstawaniem
 • poczucie przytłoczenia
 • uleganie przygnębieniu
 • bierność lub nadaktywność

5. Objawy w zakresie postaw społecznych

 • mała, tolerancja na frustrację
 • brak wiary w siebie, nieśmiałość
 • tendencja do wycofywania się
 • niedojrzałość
 • brak motywacji do nauki i pracy
 • negatywne nastawienie do nauki i pracy

 

 

Jak widać, obszar zaburzeń zależnych od tego, jak słyszymy jest bardzo rozległy, ale też zakres funkcji narządu słuchu jest bardzo szeroki. Jego funkcje to: odbiór i percepcja bodźców akustycznych, regulacja równowagi ciała przez ocenę siły ciężkości dynamizacja aktywności mózgu. Z tej ostatniej, niespecyficznej funkcji narządu słuchu, rzadko zdajemy sobie sprawę, a jest to funkcja niezwykle ważna, gdyż układ słuchowy jest najpoważniejszym dostarczycielem energii do mózgu i powoduje znacznie większą stymulację kory mózgowej niż którykolwiek z pozostałych zmysłów.

Szczególnie „energetyzujące” są dźwięki o wysokich częstotliwościach. Energia jaką ze sobą niosą jest znacznie wyższa niż energia zużywana na ich przewodzenie i przetwarzanie. Jest ona pokarmem dla mózgu – utrzymuje go w stanie pobudzenia, w stanie aktywności.

Wracając do metody Tomatisa w terapii tą metodą możemy eliminować zaburzenia w zakresie wszystkich funkcji narządu słuchu, o których była wcześniej mowa, oczywiście pod warunkiem, że nie występują ograniczenia w postaci uszkodzeń mózgu lub narządu słuchu.

Jednak nawet w przypadku poważnego niedosłuchu, mimo że nie podniesiemy progów słyszenia, mamy możliwość poprawy choćby jakości słuchania, co jest niezwykle ważne w kształtowaniu się głosu, mowy, komunikacji językowej, w przyswajaniu sobie umiejętności czytania i pisania. Trening słuchowy ma też niebagatelny wpływ na postawę ciała, koordynację ruchów, stany emocjonalne i poziom aktywności życiowej.

 

Badania diagnostyczne