Terapia metodą Tomatisa

 

Przebieg terapii

 

Terapię rozpoczynamy najczęściej fazą mającą działanie relaksacyjne dla ciała i układu wegetatywnego.

W tej fazie dążymy do poprawy uwagi słuchowej zewnętrznej i do większego zrównoważenia w zakresie uwagi słuchowej między uchem prawym i lewym.

Kolejna faza terapii dotyczy zwykle eliminowania zaburzeń uwagi słuchowej w strefie somatycznej. Stosuje się tu program, który prowadzi do regulacji funkcji błędnika i niweluje wynikające z zaburzenia uwagi słuchowej problemy z równowagą ciała, koordynacją ruchów i niepewnością w obrębie dużej motoryki.

Dalsza terapia służyć ma eliminowaniu zaburzeń w strefie związanej z emocjami i poziomem energii oraz otwarciu dyskryminacji wysokości dźwięków (jeśli jest zamknięta), zwłaszcza w strefie słuchu mownego. Pracujemy też cały czas nad wykształceniem lub wzmocnieniem „prawouszności”. To stadium terapii zmierza do stworzenia warunków do lepszej wymiany informacji w obu półkulach mózgu i poprawy jakości ich przetwarzania (co sprzyja sprawniejszej – bo szybszej i bardziej adekwatnej – reakcji na świat zewnętrzny).

 

Płyty CD

Materiał muzyczny

Terapia metodą Tomatisa jest rozłożona w czasie.
Obejmuje 90 sesji po 30 minut, podzielonych na dwa etapy
Pierwszy etap obejmuje 60 sesji (30 godzin zegarowych)
Drugi etap obejmuje 30 sesji (15 godzin zegarowych)

Organizacja zajęć jest następująca:

  • W obu etapach słuchanie odbywa się po 2 godziny dziennie.
  • Czas trwania pierwszego etapu obejmuje 15 dni.
  • Czas trwania drugiego etapu obejmuje 7 dni.
  • Między pierwszym, a drugim etapem zalecana jest przerwa od 4-8 tygodni (w zależności od wyniku badania).
  • W połowie pierwszego i na początku drugiego etapu przeprowadzane są badania kontrolne.

Systematyczny i długotrwały trening słuchowy potrzebny jest do tego, by mózg mógł się przestawić i uznać nową sytuację za coś stałego, za kanał, z którego można korzystać w sposób ciągły.

Przerwy w terapii – to czas na stabilizację uruchomionych dla mózgu możliwości.

Większość sesji treningu słuchowego to pasywna faza terapii: dzieci mogą spać, mogą wykonywać niektóre nie narzucone czynności: rysowanie, malowanie, lepienie, układanie klocków czy puzzli itp.

Aktywną fazą terapii jest dopiero końcowy etap usuwania zaburzeń uwagi słuchowej w strefie językowej. Aktywność dzieci w tej fazie terapii polega na powtarzaniu (głosek, sylab, wyrazów, zdań), czytaniu, odpowiadaniu na pytania – przy czym zarówno dzieci, jak i terapeuta porozumiewają się mówiąc do mikrofonu, a słyszą się nawzajem i siebie samych – przez słuchawki, czemu towarzyszy odpowiednio przetworzony materiał muzyczny w tle. Bierne fazy terapii można organizować dla wielu dzieci jednocześnie zaś fazy aktywne to indywidualna praca z dzieckiem.

 

Efekty terapii